Intézkedési terv 2020

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

(a 2020. október 1-től életbe lépő módosításokkal, egységes szerkezetben)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Az Oktatási Hivatal honlapján  aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.

Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

A Fóti Szabad Waldorf Óvodában és Iskolában az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020/21. tanévben a járványügyi készenlét idején.

  1. Felkészülés a nevelési évre, a tanévkezdésre

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.

Az intézmény vezetői (igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető) rendszeresen ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek megvásárlásához az anyagi fedezetet a fenntartó biztosítja.

Az iskola területén több helyen lehet kézfertőtlenítőt használni, minden bejárathoz elhelyeztünk pumpás kézfertőtlenítőt, ezek feltöltéséről a takarítók gondoskodnak.

A tanulók a korosztályuknak megfelelő módon első tanítási napon tájékoztatást kapnak a járvánnyal kapcsolatos teendőkről (gyakori kézmosás, köhögésnél, tüsszentésnél használjanak papírzsebkendőt, a tömegközlekedéssel érkezők használják a kézfertőtlenítőt stb.).

Az órák nagy részét az osztályok saját termeiben tartjuk, így elkerüljük az osztályok keveredését. Azokban a termekben, ahol több osztály is megfordul egy napon (nyelvi és informatika terem, fejlesztő szoba) szünetekben a padokat és a kilincseket fertőtlenítjük. A padok és kilincsek fertőtlenítéséért a teremben órát tartó tanár felel.

Az osztályok saját termeiben a szünetek után a kilincsek fertőtlenítését az adott szaktanár vagy osztálytanár végzi el.

A közösségi terekben, azaz a folyosókon – mivel a tanulólétszám miatt a 1,5 méteres védőtávolság nem tarható be – kérjük, hogy a tanulók a szünetekben maradjanak az osztálytermekben, vagy menjenek a szabadba, a szünetet semmi esetre se töltsék a zsúfolt folyosókon.  A betartásért a szünetekben ügyeletes tanár illetve osztálytanár felel.

A mosdókban és a közösségi terekben (folyosók) a szünetek utáni fertőtlenítés elvégzése a takarító feladata.

2020. szeptember 1-től új csengetési rendet vezettünk be, mely az alsó és középtagozaton egységes, a gimnáziumban eltér.

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és tartsák otthon gyermeküket.  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ha ez nem betartható, a közösségi terekben a maszk viselése kötelező.

Az informatika teremben a gumikesztyű használata ajánlott.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani.

Rendezvényeinket az aktuális létszámkorlát figyelembe vételével szervezzük meg

A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Kérjük a szülőket a megfelelő védőtávolság betartására, amennyiben ez nem lehetséges, védőmaszk viselésére.

Intézményünk a tanévben esedékes, nagy létszámú rendezvényeinek szervezése során tekintettel lesz a meghatározott létszámkorlát szigorú betartására, az alapvető egészségvédelmi intézkedésekre, szabályokra (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), szükség esetén a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására, a résztvevők körének korlátozására.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása egyelőre lehetséges.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Ennek betartását az intézmény vezetői rendszeresen ellenőrzik.

Október 1-től az intézmény területén, beleértve az udvart is, szülői estek nem tarthatók. A délutáni szakköröket, különórákat nem tartjuk meg.

Október 1-től bevezetésre kerül a kötelező testhőmérséklet mérés. A szülők az ellenőrző pontig kísérhetik gyermeküket. Ellenőrző pontok: alsó tagozat előtere, középtagozat előtere, gimnázium bejárati rész, óvoda bejárati rész. A megengedettnél magasabb testhőmérsékletű tanulókat elkülönítjük és a szülőket haladéktalanul értesítjük. A kötelező testhőmérséklet mérést az intézmény dolgozóin is elvégezzük.

3. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Ebédelni továbbra is lehet a menzán, de ebédmelegítést az iskola nem vállal.

Aki otthonról hoz ebédet, vagy hidegebéddel készüljön, vagy termoszban hozza az ennivalót. Evőeszközt szintén otthonról hozzanak, mert fertőtlenítő mosogatást nem tudunk vállalni.

Bögrét, poharat nem tudunk adni, teafőzés nem lesz. Az innivalót mindenki felcímkézett, zárható kulacsban vagy termoszban hozza!

4. Napközi, tanulószoba

Csak azok a gyerekek maradjanak bent az iskolában tanítás után, akiknek a hazajutása/délutáni elfoglaltsága miatt az feltétlenül szükséges.

5. Teendők beteg személy esetén, beteg gyermek elkülönítésének szabályai

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők azonnal elkülönítjük, és értesítjük az érintett szülőt, aki köteles elvinni gyermekét az iskolából. Jó idő esetén – ha állapota megengedi – a szabadban különítjük el a tanulót, rossz időben pedig az elkülönítő helyiségben, azaz a tornaszobában, ahol több érintett is biztonságos távolságban elfér. Felügyeletüket az a pedagógus látja el, aki addig is a tanulóval volt, vagy egy pedagógus asszisztens.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Koronavírus fertőzésre klinikailag gyanúsnak kell tartanunk minden gyermeket, akinél az alábbi tünetek EGYIKE fennáll:

– láz

– köhögés

– nehézlégzés

– hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

– kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

6. Hiányzások kezelése

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük betegségét, hiányzását a szokásos módon jelezzék az osztálytanítóknak, mentoroknak!

Ha az óvodás gyermeknél vagy tanulónál COVID fertőzés gyanúja merül fel, illetve igazolt COVID fertőzés van, haladéktalanul köteles értesíteni az intézményt a titkarsag@fotiwaldorf.hu e-mail címen vagy óvónőjén, osztálytanárán, mentorán keresztül.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tartósbetegsége van (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) és erről orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, osztálytanárával vagy mentorával egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

A járványügyi korlátozások időtartamára, legfeljebb a tanév végéig a szülők által igazolható napok számát félévente 15 napra emeljük.

7. Iskola-egészségügyi ellátás szabályai

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.

A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével és alapos szellőztetéssel.

8. Kommunikáció

Az intézmény a COVID pozitív tanulóról és dolgozókról haladéktalanul jelentést küld az EMMI-nek és a Nemzeti Népegészségügyi Központ területileg illetékes osztályának.

9. Egyéb intézkedések

Ha az intézményben az Operatív Törzs a járványhelyzet miatt a digitális munkarendre való áttérését elrendeli, tanítás a tavaszi időszakhoz hasonlóan a Teams rendszeren keresztül tovább folytatódik.

Amennyiben a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésre kerül intézményünkben a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében megszervezzük.

Letölthető dokumentum

Vezetőségi ülés 2021. április 13.

Fóti Szabad Waldorf Egyesület
2151 Fót, Vörösmarty tér 2.

MEGHÍVÓ VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE

Kedves Tagtársak!

Online vezetőségi ülést hívok össze az alábbiak szerint:

Időpont: 2021. április 13. (kedd) 18:30 óra

Helyszín: online – Vezetőségi Team csoport

Napirendi pont:

1., Szemétszállítás az új épületnél 

2., Szerződések felmondása, módosítása (biztosítás régi épületnél, Invitel, szőnyeg, üzemorvos, iskolaorvos, fénymásoló berendezések, rágcsálóírtás) 

3., Tűzvédelmi cég választása 

4., Óvoda bérleti szerződés  

5., Tornaterem bérlés 

6., Park használata és pályák használata a Gyermekváros területén 

7., Étkezés 

8., Régi épület festése, átadása 

9., Elővállalás 

10., Költözés 

A nyilvánosság elvét szem előtt tartva a vezetőségi ülések jegyzőkönyveit és a határozatok könyvét továbbra is megtekintheti minden egyesületi tag az irodában a szokásos nyitvatartási időben.

Kérjük, hogy aki szeretne részt venni az online ülésen, az adott napon 12 óráig jelezzen az egyesulet@fotiwaldorf.hu e-mail címen.

F ó t, 2021. április 9.

Üdvözlettel:

Jármy Zsuzsanna
elnök

Állás lehetőség

A Fóti Szabad Waldorf Iskola 2021. szeptemberi kezdéssel

  • félállású zenetanárt,
  • részmunkaidős informatika tanárt
  • és teljes állású rendszergazdát keres.

Alapfizetés a közalkalmazotti bértábla szerint.

Bérkiegészítés: ágazati szakmai pótlék, 5 % bérkiegészítés, útiköltség térítés, cafetéria.

Waldorf-végzettség előnyt jelent.

Jelentkezni az egyesulet@fotiwaldorf.hu e-mail címen lehet.

Ideiglenes gimnáziumi felvételi rangsor a 2021-2022. tanévre

Kedves Szülők és Diákok!

A felvételi eljárásról szóló rendelet szerint március 22-ig nyilvánosságra kell hoznunk a 2021/2022. tanév középiskolai beiskolázás felvételi jegyzékét.

A felvételi jegyzék tartalmazza az ideiglenes felvételi rangsort.

A lista a Fóti Szabad Waldorf Gimnáziumba jelentkező diákok oktatási azonosítóját, ill. akik választottak, azok jeligéjét tartalmazza. A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk, ám felvételük a felvételi keretszám kitöltésétől függ – mivel egy tanuló több intézményt is megjelölhetett, a magasabb sorszámot kapott tanulónak is esélye lehet arra, hogy felvételt nyerjen.

A 2021-2022. tanévben induló 9. osztály tervezett létszáma: 32 fő

A tanév rendjéről szóló rendelet szerint az Oktatási Hivatal 2021. április 23-ig megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középiskoláknak, ezt követően 2021. április 30-ig értesítjük az eredményről a jelentkezőket és az általános iskolákat.

1-32 keretszám

RGNDELTA 72780934516 72618700972
72592337094 72692249083 72690497340
72691649797 HUNMAGIC 72807992551
72680321942 72624044473 KABÁT
72711944923 72691902901 tüptüptüp
72680441047 NBA10 72688415553
72619856092 PROVIDENCE 73094319549
PUMALÁNY64 72770681946 72558383803
72689209433 72713336688 72781008084
72619794599 RAMIREZ Kisnyusz2005
vpl644532 72659441584  

Várólista: keretszám feletti felvételre várók sorrendje

33.RÓMA41.7277599460249.72690185728
34.7308060810042.7268120397050.KATAVIRÁG
35.7261701393143.7263512136551.72707217420
36.7266186489144.7278054527852.72664349292
37.7279241180245.7270843860453.0892180808
38.7263507836246.7279284366654.72771454577
39.7276868885047.72710513312
40.7273790488948.VanGogh

Nem rangsorolt (elutasítva, nem adott be jelentkezési lapot)

72630209532; 72568124019; 72657783071; 72615731222; 72682367833; 72801283486; 72509121593; 72631691420; 72660842853; Babérlevél; 72633551661; 72645426049; 72761749711; 72752412108

Fót, 2021. március 16.                                                                     

Bobák Orsolya

intézményvezető

Leendő elsős osztálytanítónk a 2021-2022. tanévben

Örömmel mutatjuk be iskolánk jövő évi elsős osztálytanítóját.

Ökrösné Bene Gabriella vagyok. Férjemmel és négy gyermekünkkel Gödöllőn élek.

Alapdiplomámat általános iskolai tanító szakon, magyar tantárgypedagógiából szereztem meg. 2009-ben fejlesztőpedagógus szakvizsgát tettem az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

A Waldorf pedagógiával akkor találkoztam először, amikor első lányunkkal óvodát váltottunk. Attól kezdve nem volt kérdés, hogy az iskolát is Waldorf intézményben kezdi majd meg. A gyerekeket és minket szülőket is elvarázsolt ez a fajta szemlélet.

Amikor azt gondolod, hogy mindent tudsz, akkor kezdődik az igazi tanulás. És elkezdtünk tanulni: verseket, dalokat, meséket, ünnepeket, a ritmust (napi, heti, évszakokhoz kötődő…).

Ebben a kaotikus jelenben, ami körül vesz bennünket, a Waldorf iskolák még mindig megnyugtató, biztonságos miliőt képesek teremteni gyermekeink számára. Ez volt az az érzés, ami miatt 2016-ban megkezdtem továbbképzésemet a solymári Waldorf Intézet osztálytanító szakán. Az iskola befejezésével kinyílt végre az a lehetőség, hogy taníthatok.

Nagy- nagy örömmel vállaltam el a 2021 szeptemberében induló első osztályt a Fóti Waldorf Iskolában!

Szeretettel köszöntjük Őt a közösségben.