Óvoda

Miért Waldorf óvoda?

A Waldorf óvoda a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a kisgyermekek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

A Waldorf óvodai nevelés a gyermekben működő természetes erőket támogatja olyan tevékenységek által, amelyekben a gyerek képességei szabadon fejlődhetnek. A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődésében olyan figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti őt az óvónő, amely nem engedi a túlterhelést, hanem védi a gyerek saját érésének és kibontakozásának tempóját.

A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a kisgyerekek életformáját szolgálja. Igyekszik jó minőségű táplálékot adni a gyerek testének, lelkének és egész személyiségének.

A Waldorf óvoda áttekinthetővé teszi a mindennapi cselekvések világát a gyermek körül. A gyerek látja a felnőtt tevékenységében, hogy mi miből lesz (kenyér a búzából, stb.) Így a későbbi életkorban is otthonosan mozog az őt körülvevő világban, s nem lép fel benne az átláthatatlan, elidegenítő érzés. Óvni szeretné a gyermekkort, hogy a gyerek csak lassan ébredjen fel, a kreatív erőket felszabadító, képdús, gyermeki álomvilágból. Ennek az a célja, hogy az „ébredés” után viszont valóban önállóan, biztosan, erőteljesen, éberen tudjon élni a világban.

Televízió:

A Waldorf-pedagógia álláspontja szerint (amelyet a modern pszichológia is alátámasztott) a gyermekek számára rendkívül káros a televíziózás, a videózás és a számítógépezés. A gyermek képekben él és a világról szerzett tapasztalatait képekre tagolva dolgozza fel. Ezeket a belső képeket a gyerekek saját maguk “készítik”. Ezt a belső képalkotó képességet teszi tönkre, ha a gyermek a televíziózás, videózás, számítógépezés által állandóan kész képeket kap, amelyek olyan sűrűséggel követik egymást, hogy a gyermeknek nincs ideje a feldolgozásra. A gyermek agyának állapota ilyenkor az alvás alatti állapothoz hasonló, így minden szabadon, szűretlenül, áramlik be.

Következmények:

A mozgó, örökké változó képtől a gyermek nem tud elszakadni, nem mozog, miközben állandóan mozgást lát. Izmaiban és egész idegrendszerében növekszik a feszültség. Ezért a tévézés befejeztével túlmozgásos reakciók jelentkeznek.
A növekvő feszültségtől a gyermek agressziókészsége is növekszik (az úgynevezett mesefilmektől, rajzfilmektől is).
A kész képek elsorvasztják fantáziáját, belső képalkotó képességét, ezért szinte képtelen élvezettel végighallgatni az elmondott mesét. Játéka szegényessé válik, a filmekből átvett sémákat utánozza.
Egyszóval a képernyő hatásának következtében elveszíti a világ megismerésének azt az eszközét, amely életkori sajátosságainak leginkább megfelelne. Ez pedig egész személyiségének fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja.

Miért A Fóti Waldorf Óvoda?

Az óvoda 1996 őszén kezdte meg működését az iskola tagintézményeként. 2006 szeptemberétől 2 csoporttal működik óvodánk. Az államilag elfogadott Waldorf pedagógiai óvodai program teljes mértékben összhangban van a magyarországi óvodák pedagógiai alapelveivel, melyeket az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja tartalmaz.

A Waldorf óvodák csoportjai úgynevezett „vegyes életkorú” csoportok. Törekszünk arra, hogy a három korcsoport nagyjából azonos arányban legyen jelen. Így egyrészt nem törik meg a család természetes közege, másrészt a kisgyerek önmaga és a felnőtt között kitűnő közvetítőket talál a nagyobb gyerekekben, akik a csoport szokásait, ritmusait, napirendjét természetes módon hagyományozzák át – az utánzás által – az utánuk következőkre.

Tudjuk, hogy a kisgyermek mindent utánoz, ami körülötte történik. Az utánzás ugyanolyan fontos számára, mint a lélegzetvétel. Épp ezért elkerülünk minden fajta iskolást tanítást vagy magyarázatot. A gyermek spontán, utánzásos mintakövetésére építünk. A gyerekek a legkülönbözőbb formákkal, színekkel, anyagokkal vannak körülvéve.

A játékok nagy része felnőtt szemmel nézve nem is játék: toboz, gesztenye, makk, faágak, fakérgek, kukoricacsutka, kagylók, filcdarabok, textilek segítségével alakítják ki tevékenységüket. Ezekből csodálatos város, állatforma, erdő, cirkusz és még ki tudja mi minden kerekedik ki a fantázia erejével. A családokkal szoros együttműködésben munkálkodunk, a gyermek testi igényeinek megfelelő kielégítésén, az érzelmi biztonság kialakításán, amely az egészséges intellektuális érés előfeltétele. A szülők mind anyagi, mind erkölcsi, mind napi jelenlétükkel stabil hátteret biztosítanak óvodai életünkhöz. Részt vesznek szülői estjeinken, számukra is nyitott ünnepeinken. Az átalakítási, karbantartási, takarítási munkák során a családok egymással is megismerkedhetnek.

Felszerelés:

A gyerekek bent és a szabadban egyaránt részt vehetnek szinte mindenben, és kipróbálhatnak minden általunk végzett tevékenységet. Ezért fontos, hogy a szobában is és a kertben is olyan ruha legyen rajtuk, amelyben könnyen és szabadon mozoghatnak, és nem baj, ha „baleset” éri a ruhát.

Bent váltócipőt viselnek a gyerekek, amely legyen kényelmes, és a talpa ne csússzon, hogy a kicsik biztonságosan tudjanak benne közlekedni. Mivel esős, sáros időben is kimegyünk, ezért célszerű, ha esőkabátjuk és esőcsizmájuk is van a gyerekeknek, hogy ilyenkor is szabadon tudjanak játszani.

Napközben bármilyen „baleset” érheti a kicsik ruházatát, ezért kérjük, hogy mindenkinek legyen itt tartalék ruhája. Az euritmia-foglalkozásokra puha talpú euritmiacipő szükséges. Mindenkinek saját fogasa és polca van, és a gyerekek holmiját az anyukák által varrt vállfás zsákban tartjuk.

Pedagógusok

Hickel Zsuzsanna – Fülemüle csoport

Fenyvesiné Nyeste Katalin – Napraforgó csoport

Kindl Ilona – Fülemüle csoport

Langó Judit – Napraforgó csoport

Váradi Adrienn – Napraforgó csoport

Veil Hajnal – Fülemüle csoport