Gimnázium

Miért Waldorf gimnázium?

5 éves képzés

Iskolánk 5 éves képzést nyújt tanulóinak. Az utolsó 5. évfolyam egy speciális érettségi előkészítő év, melynek során a diákok a hagyományostól eltérő órarend szerint, személyre szabva, emelt óraszámban tanulják az általuk kiválasztott érettségi tárgyakat, emelt és középszinten.

Közösségépítés

„A Waldorf-iskolák híresek a nyitott, befogadó és jó közösségeikről„ Egy Waldorf osztály nem csupán egy osztály, hanem összetartó közösség is. A gimnázium tanárai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy egy diák se járjon iskolába szorongva. Ezért is van minden osztálynak két, úgynevezett mentora, akik az „osztályfőnöki” teendők mellett a jó hangulatra és a tanulási légkörre is odafigyelnek.
Ezen kívül a közösségépítést szolgálják ünnepeink is, amelyek lehetőséget adnak a „megállásra”, és megtanítják a fiatalokat egymásra figyelni és meglátni társunkban az EMBER-t.

Epochális képzés

Az epochális oktatás a Waldorf-iskolák egyik fontos sajátossága. Három hetes szakaszokban váltják egymást a tantárgyak. Három héten át minden reggel másfél órában egy adott témakörben mélyülhetnek el a fiatalok, ezzel segítve a koncentráltabb tanulást és a másnapi készülést.

Művészeti oktatás

A Waldorf-iskolák nevelési programjának egyik alapköve a művészeti képzés. Fontosnak tartjuk, hogy a diák ne csak elméleti síkon kapcsolódjon a világ dolgaihoz, hanem a tevékenységén és az alkotóerején keresztül is tapasztalja meg a tanultakat. Ennek egyik legjobb eszköze a művészet. Diákjaink ezért dráma, euritmia, festészet, szobrászat, kézművesség és zene órákon vesznek részt.
A kézművesség órák alatt a diákok megismerkednek a fafaragás, az agyagozás és ­­a kőfaragás alapvető fogásaival. Iskolánk művészi fokon oktatja ezeknek a tantárgyak az alapelemeit.

Nyelvtanítás

Gimnáziumunkban nagy gondot fordítunk a beszéd-centrikus nyelvoktatásra. Fontos szempont, hogy minden tanuló a saját szintjének megfelelő oktatásban részesüljön, ezért a nyelvórákon az osztály „keretei” felbomlanak, és a tanulókat tudásuk alapján osztjuk be, így segítve mind a kezdők, mind a haladók hatékonyabb tanulását.

Gyakorlatok

A fiatalok számára minden tanév utolsó hetei az iskolán kívüli gyakorlatokon zajlanak. A 9. osztályban mezőgazdasági gyakorlat, 10. osztályban a földmérés gyakorlat, valamint 11. osztályban a három hetes szociális gyakorlat is a tanterv része. Ennek során egy-egy munkahely „életébe” tekinthetnek be a diákok, és ezen túl aktív részesei lehetnek az ott dolgozók mindennapjainak.

Miért a Fóti Waldorf Gimnázium?

A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1996-ban alakult, nagyságrendileg 400 gyerek jár az iskola tizenhárom évfolyamába és a két óvodai csoportba. Ezek alapján az intézmény az ország egyik legnagyobb waldorf intézménye, mely stabil alapokat biztosít a gyermekek képzéséhez. A több mint 20 éves tapasztalatokkal bíró intézményben közel 50 pedagógus biztosítja a waldorf szemléletnek megfelelő oktatást.

Pedagógusok (Mentorok)