Miért Waldorf Iskola?

Miért Waldorf iskola?

A Waldorf iskola a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a gyerek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

A Waldorf iskolai nevelés a gyermekben működő természetes erőket támogatja olyan tevékenységek által, amiben a gyerek képességei szabadon fejlődhetnek. A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődésében figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti az óvónő, amely nem engedi a túlterhelést, hanem védi a gyerek saját érésének és kibontakozásának tempóját.

A Waldorf iskola minden apró mozzanatával a gyerek életformáját szolgálja. Igyekszik jó minőségű táplálékot adni a gyerek lelkének, egész személyiségének.

Miért a Fóti Waldorf Iskola?

A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium a Károlyi-kastély hatalmas ősfás parkjában található. Az iskola 1996-ban alakult, és nagyságrendileg 450 gyerek jár az iskola tizenhárom évfolyamába és a két óvodai csoportba. Ezek alapján az intézmény az ország egyik legnagyobb waldorf intézménye, mely stabil alapokat biztosít a gyermekek képzéséhez. A több mint 20 éves tapasztalatokkal bíró intézményben közel 50 pedagógus biztosítja a waldorf szemléletnek megfelelő oktatást.

Az iskolánkban dolgozó pedagógusok:

Az intézményen belül az általános iskolai tagozaton dolgozó osztálytanítóink:

Osztálytanítók