Egyesület

Egyesület (Fenntartó)

A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium fenntartója:

Fóti Szabad Waldorf Egyesület
cím: 2151 Fót, Károlyi István u. 44.
adószám: 18082250-1-13
bankszámlaszám: 10402197-50526775-90801005

A Fóti Szabad Waldorf Egyesület céljai:
A Rudolf Steiner által megteremtett Waldorf pedagógia megvalósítása. Ennek keretében olyan
óvoda és iskola (közoktatási intézmény) létrehozásának támogatása, illetve alapítása,
szervezése, fenntartása, működtetése, amely intézmények a steineri szociális gondolatokból merítő, azonos
szellemi forrásokból táplálkozó, szervezeti-működési rendjét tekintve azonos intézmények az
emberi individuum szabad kibontakozását kívánják szolgálni.
Az intézmények szociális organizmusa a steineri hármas tagozódás elvére építkezik.
Eszerint a harmonikus társadalmi együttműködés előfeltétele:
– a szellemi szférában megvalósuló teljes szabadság,
– a jog területén az egyenlőség, és
– a gazdaságban a szolidaritás megvalósulása.

Elnök:
Jármy Zsuzsanna

DOKUMENTUMOK:

Belépési nyilatkozat – egyesületi tagként

Egyesület éves beszámolók

Egyesület éves költségvetés tervezetek

Az Egyesület Alapszabálya