Élet a Gimnáziumban

Élet a Gimnáziumban:

Földmérés 10. osztály

Amikor két mentora van egy osztálynak, nagy az esély arra, hogy minden olyan dolog, amit a mentorok szeretnek, megjelenjék az osztály életében. Magyar és dráma szakos? Havonta színházba mennek, szuper előadások születnek, rendkívüli irodalom órák és rendkívüli vendégek jönnek. Testnevelés és földrajz szakos a másik? Ráadásul barlangász, hegymászó és túravezető? Nincs talpalatnyi hely, mit meg ne ismertetne, szirt melyre föl ne kapaszkodna, barlangszűkület, melyen által ne bújna osztályával.
Ha valaki ebbe az osztályba jár, esélye sincs arra, hogy satnya, pipogya, vagy lúzer maradhasson. Biztosítva minden szellemi, testi és lelki muníció. Földmérésre, ennek okán az osztály, sehova máshova nem mehet, mint ahol mentoraik minden vágya beteljesülhet: Nagyvázsonyba.
Az osztályt jó Kinizsi Pál fogadja személyesen várkastélyában. Birtokán, a Pálos-Ferences kolostor oldalában biztosít helyet, tisztavizű források alatt, tufalépcsős hegyi patak partján. Gyönyörű kaszálót, két lankás hegyoldal rejtekadó ölében, hol háló sátraik háborítatlan állhatnak. S földet mérhetnek, megnyújtott léptekkel, és kézi műszerekkel, s rögzítik mindezt pergamenre. Felmérik a kaszálót s az irdatlan erdőt, kolostort, templomot, s a kőmedencés, sok csobogó forrást, melyeknek vizétől nem csak enyhet kapnak, hanem szép bűzű leányokká és ifjakká válnak. Megannyi együtt elvégzett munka, remekbe készült felmérési rajzok, és tájékozódási verseny. Lehet ezt még fokozni? Bizony lehet.
A földmérési projekt megfejelésére egy barlangi túra. A padlaki, Bújó-lik nevezetű, 40 m mély víznyelő járatának végig csúszása-mászása. Én magam az első néhány méter mélységbe való ereszkedéstől visszarettentem. Húzott lefelé a mélység, s a fizika törvényeit nem sikerült leküzdenem. Így a befelé menőket, és a kifelé jövőket bíztattam jobb híján. Készíthettem néhány célfotót is: Koszosan, sárosan, az erőlködéstől elcsigázva, de a nehézségeket maguk mögött tudva, boldog arcokat örökíthettem meg.
Gratulálok kedves 10. osztály!

… és így látják mások.