Segítse munkánkat, adja adója 1%-át a Fóti Szabad Waldorf Egyesületnek!

Hogyan rendelkezhet?

Adóbevallásában az alábbi számot tüntesse fel:

Adószám: 18082250-1-13

Fóti Szabad Waldorf Egyesület

Útmutató a nyomtatványok kitöltéséhez:

Töltse le a rendelkező nyomtatványt!

Letöltés PDF-ben

Miért válassza a Waldorf-pedagógiát?

A Waldorf-pedagógia célja:

 • az intellektuális tudás életkori sajátosságokhoz igazodó átadása
 • képességfejlesztés
 • személyiségfejlesztés
 • szocializáció
 • értékközvetítés

Hogyan valósul meg?

 • A közismereti tárgyak oktatása epochális, ciklikus rendszerben történik. Epochákban, korszakokban folyik a tanítás, ez azt jelenti, hogy három-négy héten keresztül a tanítás első két órájában, az ún. főoktatás keretén belül folyamatosan ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak. Így lehetőség nyílik a tantárgyban való alapos elmélyülésre, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére.
 • 12+1 évfolyamos egységes iskola. A 13. év az érettségire és a felvételire készít elő.
 • A Waldorf-iskolában nincsenek tankönyvek. Nagyalakú, sima lapú füzeteket használnak a gyerekek, amelyekbe az osztálytanító vezetésével, maguk készítik el „könyveiket”, ezekből tanulnak (epochafüzetek).
 • A tanításban rendkívül sok mozgás szerepel. A mozgás és a zene az agy ugyanazon területeit erősíti és használja, mint amire matematikai képességeink is épülnek. Sok más mellett egy példa erre, hogy az osztás és szorzás tanítását összekötjük ritmikus mozgásgyakorlatokkal. Ezeknek a gyakorlatoknak a segítségével a gyerekek érdekesnek, érdekfeszítőnek is élik meg a tanulást.
 • Fontos a nyelvtanítás, első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak a gyerekek
 • Intézményünk életét alapvetően meghatározza a keresztény ünnepkör, a hagyományok előtérbe kerülése és az időtálló értékrend.

Cikkek a Waldorf-pedagógiáról

Rendelkezzen a bevallási nyomtatványon

Papíron

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet.

Nyomtatványkitöltő program használata esetén szintén van lehetősége arra, hogy a nyomtatvány részeként rendelkezzen.

Elektronikusan

Ha a bevallását elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. eszja.nav.gov.hu 

Figyelem!

Ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.

Rendelkezzen a bevallási nyomtatványtól függetlenül

rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján nem rendelkezett, lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott, a záródáson aláírt borítékban, postán  vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Adóigazgatási címek lakóhely szerint: https://ado-egy-szazalek.hu/nav-postacim/

A rendelkezésre ebben az évben május 21-ig van lehetősége, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-éig be kell adnia.

FIGYELEM! Késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz!