Magunkról

Bemutatkozás

Intézményünk

A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 2020-2021. tanév tavaszi szünetében új székhelyre költözött, saját közös épületet teremtett általános iskolásainak és gimnazistáinak. A Károly-kastély hatalmas ősfás parkjában, a Gyermekközpont területén bérli továbbra is óvodájának épületét.  A park platánóriásai alatt a Mogyoródi-patak folyik át és duzzad tóvá. Varázslatosan szép ez a hely, mely különleges növény- és állatvilága révén természetvédelmi terület.

Az iskola 1996-ban alakult az akkoriban válsághelyzetbe került, s azóta már megszűnt Dunakeszi Karácsony Sándor Waldorf Iskolából. Jelenleg 460 gyerek jár az iskola tizenhárom évfolyamába és a két óvodai csoportba. A nyolc osztálytanítón, a mentorokon (a középiskolások „osztályfőnökét” a Waldorf-iskolákban mentornak nevezzük) és az öt óvónőn kívül még számos szaktanár- és óraadó tanár is tanít iskolánkban, délután pedig napközis nevelők foglalkoznak a gyerekekkel.

Bővítettük kézműves műhelyünket, ahol a gyerekek famunkákat, agyagozást, kőfaragást, népi kismesterségeket és bútorkészítést tanulnak.

2000-ben indult el a gimnázium, így 2021-ben már tizennyolcadik alkalommal tesznek végzőseink érettségi vizsgát.

Az intézmény szerkezete és működése

Az iskola fenntartója a Fóti Szabad Waldorf Egyesület. Ennek rendes tagjai csak az iskolánkba, óvodánkba járó gyerekek szülei és az itt tanító pedagógusok lehetnek. Pártoló tagként csatlakozhat bárki más is, aki egyetért az Egyesület céljaival és alapszabályával. A pártoló tagoknak nincs szavazati joguk. A költségvetés fő számairól, irányáról az Egyesület közgyűlése határoz évente. Az irányokon belül a konkrét összegekről a Tanári Konferencia és az Egyesület vezetősége dönt. Az Egyesülethez érkezik a gyerekek létszáma után járó állami fejkvóta, amelyet az Egyesület vezetősége az iskolának utal át. (Az Egyesület Alapszabálya megtekinthető az iskola irodájában.) A vezetőség tagjait az Egyesület közgyűlésén a tagok választják jelölés után, titkos szavazással. Az Egyesület vezetőségének feladata az iskola adminisztratív és gazdasági tevékenységének felügyelete. Ők tartják a hivatalos kapcsolatot a helyi önkormányzattal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Károlyi István Gyermekközponttal. Előkészítik a különböző tárgyalásokat és szerződéseket, biztosítják a tárgyi és személyi feltételek gazdasági hátterét. Folyamatosan figyelemmel kísérik a törvényi változásokat (pénzügy, oktatásügy).

Az intézmény szervezetét a tanárok és a szülők alkotják. A Tanári Konferencia a pedagógiai munkát végzi az iskolában. Minden pedagógus egyenrangú a hetenkénti konferencián, ahol megbeszélik az aktuális problémákat, teendőket, megteremtik az évkör ünnepeit, folyamatosan képzik magukat valamint anyagi és technikai jellegű kérdésekkel is foglalkoznak.
Az iskolát érintő minden fontos kérdés szóba kerül az évente összehívott iskolagyűlésen, amelyen minden szülő részt vehet (azok is, akik nem egyesületi tagok). A gyűlésen elhangzott javaslatokat a pedagógusok képviselői a Tanári Konferencia elé tárják.

A szülők feladatai is igen szerteágazóak. Az iskola fenntartásának nagy része anyagi és erkölcsi szempontból is a szülőkre hárul, és közreműködésük nélkül az iskola léte kerülne veszélybe. Iskolánk összes osztálya és óvodai csoportja delegál tagokat a Szülői Szekérbe, melynek feladata az információk, kérések, kérdések összegyűjtése és a Tanári, illetve Intézményi Konferencia felé való továbbítása.

Az intézmény alapvető közösségei az osztályok és az óvodai csoportok. E közösségek szülői körei havonta találkoznak a szülői esteken. Itt a szülők tájékozódhatnak az osztály fejlődéséről. Az osztálytanító (óvónő) mesél a közösség munkájáról, haladásáról, problémáiról, az aktuális ünnepekről. A szülők majdnem mindig kipróbálnak valamit a gyerekek tevékenységei közül, pl. festenek, énekelnek, stb. Ha egy szülőnek gondja, kérdése van, bármikor kérhet időpontot személyes beszélgetésre a tanároktól.

Fontos, hogy az iskoláról kialakulhasson az a képünk, hogy ez egy élő, folyton változó, fejlődő szervezet, amelybe nemcsak a gyerekeink, a befizetett pénzünk és elvárásaink révén tartozunk, hanem belépésünk percétől egyéniségünk új árnyalattal gazdagítja az élő közösséget. Élővé azzal válhat, hogy együtt töltjük az ünnepeket, közösen, tartjuk karban az óvoda és az iskola épületét, ássuk fel a kertet. Eközben a gyerekek is láthatják, hogy a szülők együttesen dolgoznak azért az iskoláért, ahová ők járnak.

 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (2021.11.15.) LETÖLTÉSE