002het rendje

           A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő azonosságok tagolják a hetet érzékletesen.
           Az étrendben a hét napjait a feldolgozott gabonafajták különböztetik meg: hétfő – rizs, kedd-árpa, szerda-köles, csütörtök-rozs, péntek-zab. A hozzájuk fogyasztott teák különböző gyógynövényekből készülnek.

            A változásokat a művészeti tevékenységek heti ritmusában is fel lehet fedezni: a rajzolás, festés, sütés, gyapjúkép készítés és a viaszgyurmázás tükrözi az adott időszakot és egyben alapanyagul is szolgál az ünneplés eszközeihez.
           Rajzolás:
           Rajzeszközeink méhviaszból készült élénk, telített színű, téglácska alakú kréták. (Az óvodás keze még nem alkalmas ugyanis a „három ujjas” ceruzafogásra, ilyen fogás esetén görcsössé válna a kis kéz.) Témához nem kötötten, önállóan rajzolnak a gyermekek.
           A gyerekek a vízbe áztatott jó minőségű akvarellpapírra, a három alapszínnel festenek, ezekből keverik ki a vizes papíron a többi színt. Fontos, hogy a tevékenység a színből, a színélményből indul ki és kontúrtalan. A gyermek szabadon dönti el, hogy melyik színnel fest, és hogy mikor van a munkájának vége. A festésnek ez a fajta, az életkor sajátosságainak megfelelő megközelítése vezeti el a gyermeket későbbiekben a valódi ábrázoló tevékenységig az iskolában.
           Viaszgyurmázás:
           A plasztikus formáláshoz az óvodások a kéz melegétől megpuhuló méhviasz lapocskákat használnak. (Míg az agyag hőt von el az azzal tevékenykedő kezétől, a viasz megpuhulása után maga is átmelegszik és mintegy hőt sugároz. A kisgyermekkori érzékelés szempontjából ez a különbség nagyon fontos.)
           A különböző színekkel megfestett, kártolt gyapjút filclapokra „simogatják” a gyerekek, így készítenek képet, mely a rajzolás és festés tapasztalatait jól kiegészíti.
           A sütés, mint formálási tevékenység
           A hetenkénti cipósütés alkalmat ad tésztával dolgozni, azt megformálni és megsütni.
           A Waldorf intézményekben fontosnak tartjuk a szép, harmonikus mozgás elsajátítását. Ezért egy speciális mozgásművészetet, euritmiát tanítunk, már óvodáskortól kezdve. Az euritmia a hangzókat, a hangokat, zenei hangközöket különleges mozdulatokkal fejezi ki, s így képez szabályos, testi „gesztus-nyelvet”.
           Versek, dalos ritmikus mozgás, amely a kisgyermek közvetlen utánzóképességére épül. Az óvónő mozgással kísérve mondókákat, verseket, dalokat játszik el, mindig az évszakhoz és az aktuális ünnephez kapcsolódva. A gyermek saját test- és térérzékelésének elmélyítésében, a ritmusos mozgások átélésében, a mozgásformák harmonizálásában és a mesei jelentek megelevenítésében jelenős szerepet játszik a mindennapos ritmikus játék. (Egyszerre anyanyelvi, zenei és mozgásos nevelés.)
           Mese:
           A Waldorf óvodákban a mesék mindig az aktuális ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódnak. A mesemondás fejleszti a gyermek érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit egyaránt. Egy-egy alkalommal a mesét bábozás kíséri.

 

Tartozz közénk!

Jelentkezz hozzánk!

titkarsag@fotiwaldorf.hu 
címre.

Jelentkezési lapok letöltése: 
Óvoda

Iskola

Első osztály

Felsőbb osztályok


Gimnázium

Kérünk, támogasd személyi jövedelemadód 1%-ával intézményünket!

Fóti Szabad Waldorf Egyesület

Adószám: 18082250-1-13

 http://www.fotiwaldorf.hu/index.php/hu/1-szazalek

Bankszámlaszám:

10402197-50526775-90801005

Távolmaradási igazolás

Letöltése: Igazolás

Bejelentkezés

 

Szeretettel várunk jelentkező gyerekeket mind az óvodába, az iskolába és a gimnáziumba is.

Jelentkezési ügyintézés személyesen a titkárságon lehetséges, vagy pedig a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével:

titkarsag kukac fotiwaldorf pont hu címre.

 

Jelentkezési lapok letöltése: Óvoda 1. osztály2-8. osztálygimnázium

Tetejére