Iskolánkban Rudolf Steiner útmutatása szerint, a gyermekek életkori sajátosságait, testi, lelki, szellemi fejlődését figyelembe véve, célzottan folyik művészeti nevelés. A művészeti nevelés célja a gyermekek harmonikus fejlesztése, rejtett képességeik és önkifejező képességük kibontása, sokoldalú, a természettel és társadalommal összhangban élő személyiség kialakítása. Ez a törekvés már tanóráink felépítésében is tükröződik, és átszövi a teljes oktatási – nevelési szerkezetet. Például egy matematika óra is tartalmaz a ráhangolódást segítő ritmikus, és a megértést elmélyítő művészeti részt egyaránt.

           Iskolánk életének ritmusát az év jeles napjaihoz kapcsolódó ünnepek, és az osztályok munkáját reprezentáló Hónap ünnepek adják.

           Intézményünkben a sokoldalú művészeti nevelést a következő tantárgyak képviselik: euritmia, botmer, dráma, ének-zene, formarajz, kézimunka, rajzolás-festés: grafika, sokszorosító grafika, akvarell és olajfestés. Kézművesség: mintázás, fafaragás, kőfaragás, kosár- és üvegfonás, rézművesség, tűzzománc, bőrművesség, nemezelés, könyvkötészet, ruha- és jelmezkészítés, fonal- és textilmunka, fonás-szövés, 9. osztálytól művészettörténet.

           Az intézmény egész területén jelen van a gyermekek keze munkája. Az osztályok tanulói felső tagozaton maguk festik ki tantermeiket mentoruk (ezen az osztályfőnököt kell érteni) irányításával, koruknak, érzelmeiknek megfelelő színekkel. A falakon, folyosókon rajzaik, festményeik és szobraik, de tanáraik művészeti munkái is láthatók. Ezek mellett kézműves órák munkái teszik élhetővé környezetüket. Gyapjúból, fából, agyagból, kőből, üvegből, bőrből, vesszőből készített tárgyak és alkotások árulkodnak a gyerekek és a pedagógusok ügyességükről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Az ének és zenetanulás szintén nagy hangsúlyt kap nálunk. A gyerekek 1. osztálytól kezdve napi rendszerességgel furulyáznak az osztálytanító irányításával. Fontos a zeneszerszámok minősége, hogy fa-illetve természetes anyagokból készüljenek.

           A felsőbb osztályokban cél a közös muzsikálás, saját zenekarunk van. Felső tagozatban (Waldorf iskolákban a gimnáziumi 9.-13. osztályt kell érteni) fontos cél az egyéni- és kóruséneklés, az improvizációs készségek fejlesztése és a zeneirodalmi ismeretek megszerzése. 11. osztályban ú. n. Szólóest keretében, nagy közönség előtt mutatja be mindenki ének- és előadói felkészültségét.

           Euritmiával 1-12. osztályig foglalkozunk. Zongorakísérettel végeznek ritmikus mozgást gyermekeink a különböző hangzók bemutatására. Máskor verseket jelenítenek meg hasonló képen. Az év fontos eseménye az Euritmia-ünnep.

 

            A szülők jelenléte és munkája teljesen áthatja az óvoda – általános iskola és gimnázium munkáját. A művészi munkában, így értelem szerűen vannak jelen. 1-8. osztályig termet - folyosót festenek és díszítenek. Függönyt varrnak, akár bútort is készítenek, mikor mire van szükség vagy indíttatás. Hagyományosan „Paradicsomi játék” címmel drámajátékot mutatnak be az adventi bazár alkalmával. Adventi gyertyagyújtáskor együtt énekelnek tanárainkkal, és részt vesznek a hangszeres kíséreben. Felnőtt együttes is működik nálunk, Elevenszülők néven.

P. S.

Tartozz közénk!

Jelentkezz hozzánk!

titkarsag@fotiwaldorf.hu 
címre.

Jelentkezési lapok letöltése: 
Óvoda

Iskola

Első osztály

Felsőbb osztályok


Gimnázium

Kérünk, támogasd személyi jövedelemadód 1%-ával intézményünket!

Fóti Szabad Waldorf Egyesület

Adószám: 18082250-1-13

 http://www.fotiwaldorf.hu/index.php/hu/1-szazalek

Bankszámlaszám:

10402197-50526775-90801005

Távolmaradási igazolás

Letöltése: Igazolás

Bejelentkezés

 

Szeretettel várunk jelentkező gyerekeket mind az óvodába, az iskolába és a gimnáziumba is.

Jelentkezési ügyintézés személyesen a titkárságon lehetséges, vagy pedig a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével:

titkarsag kukac fotiwaldorf pont hu címre.

 

Jelentkezési lapok letöltése: Óvoda 1. osztály2-8. osztálygimnázium

Tetejére