Az iskola fenntartója a Fóti Szabad Waldorf Egyesület. Ennek rendes tagjai csak az iskolánkba, óvodánkba járó gyerekek szülei és az itt tanító pedagógusok lehetnek. Pártoló tagként csatlakozhat bárki más is, aki egyetért az Egyesület céljaival és alapszabályával. A pártoló tagoknak nincs szavazati joguk. A költségvetés fő számairól, irányáról az Egyesület közgyűlése határoz évente. Az irányokon belül a konkrét összegekről a Tanári Konferencia és az Egyesület vezetősége dönt. Az Egyesülethez érkezik a gyerekek létszáma után járó állami fejkvóta, amelyet az Egyesület vezetősége az iskolának utal át. (Az Egyesület Alapszabálya megtekinthető az iskola irodájában.) A vezetőség tagjait az egyesület közgyűlésén a tagok választják jelölés után, titkos szavazással. Az Egyesület vezetőségének feladata az iskola adminisztratív és gazdasági tevékenységének felügyelete. Ők tartják a hivatalos kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a Művelődési Minisztériummal és a Károlyi István Gyermekközponttal. Előkészítik a különböző tárgyalásokat és szerződéseket, biztosítják a tárgyi és személyi feltételek gazdasági hátterét. Folyamatosan figyelemmel kísérik a törvényi változásokat (pénzügy, oktatásügy). A Tanári Konferencia igyekszik részt venni minden olyan pályázaton, amelyen pénzt lehet szerezni az iskola működéséhez.

Az intézmény szervezetét a tanárok és a szülők alkotják. A Tanári Konferencia a pedagógiai munkát végzi az iskolában. Minden pedagógus egyenrangú a hetenkénti konferencián, ahol megbeszélik az aktuális problémákat, teendőket, megteremtik az évkör ünnepeit, folyamatosan képzik magukat és anyagi és technikai jellegű kérdésekkel is foglalkoznak.
Az iskolát érintő minden fontos kérdés szóba kerül az évente (legalább) kétszer összehívott iskolagyűlésen, amelyen minden szülő részt vehet (azok is, akik nem egyesületi tagok). A gyűlésen elhangzott javaslatokat a pedagógusok képviselői a Tanári Konferencia elé tárják.


A szülők feladatai is igen szerteágazóak. Az iskola fenntartásának nagy része anyagi és erkölcsi szempontból is a szülőkre hárul, és közreműködésük nélkül az iskola léte kerülne veszélybe. Iskolánk összes osztálya és óvodai csoportja delegál tagokat a Szülői Tanácsba, melynek feladata az információk, kérések, kérdések összegyűjtése és a Tanári, illetve Intézményi Konferencia felé való továbbítása. Ahhoz, hogy átlátható legyen a munkálatok, ötletek, javaslatok szövevénye, különböző irányultságú csoportokat hoztunk létre, ezek a következők: szociális, karbantartó-építési, újság, bazár, beszerzési, kert- és előadás-szervező csoport.

Egy-egy csoportban öt-tíz ember dolgozik. Rendszeresen találkoznak a csoport munkájának tartalmától függően. Összehangolják a munkájukat, illetve segítséget, javaslatot kérhetnek egymástól. Ilyenformán mindenki megtalálhatja a neki való tevékenységet, és minden szülő ereje, tehetsége szerint vehet részt a tennivalókban. Lehetőség van új kezdeményezésekre is!
Az intézmény alapvető közösségei az osztályok és az óvodai csoportok. E közösségek szülői körei kb. havonta találkoznak a szülői esteken. Itt a szülők tájékozódhatnak gyermekük fejlődéséről. Az osztálytanító (óvónő) mesél a közösség munkájáról, haladásáról, problémáiról, beszél az aktuális ünnepről. A szülők majdnem mindig kipróbálnak valamit a gyerekek tevékenységei közül, pl. festenek, énekelnek, stb. Ha egy szülőnek gondja, kérdése van, bármikor kérhet időpontot személyes beszélgetésre a tanároktól. Erre gyakran a szülői est előtt kerül sor.


Fontos, hogy az iskoláról kialakulhasson az a képünk, hogy ez egy élő, folyton változó, fejlődő szervezet, amelybe nemcsak a gyerekeink, a befizetett pénzünk és elvárásaink révén tartozunk, hanem belépésünk percétől egyéniségünk új árnyalattal gazdagítja ezt az élő sokaságot. Élővé azáltal válhat, hogy együtt töltjük az ünnepeket, közösen ,meszeljük ki az óvoda és az iskola épületét, ássuk fel a kertet. Eközben a gyerekek is láthatják, hogy a szülők együttesen dolgoznak azért az iskoláért, ahová ők járnak.

Az alábbi linkekre kattintva az SZMSZ letölthető.

Szervezeti és Működési Szabályzat (2014.09.01)

Tartozz közénk!

Jelentkezz hozzánk!

titkarsag@fotiwaldorf.hu 
címre.

Jelentkezési lapok letöltése: 
Óvoda

Iskola

Első osztály

Felsőbb osztályok


Gimnázium

Kérünk, támogasd személyi jövedelemadód 1%-ával intézményünket!

Fóti Szabad Waldorf Egyesület

Adószám: 18082250-1-13

 http://www.fotiwaldorf.hu/index.php/hu/1-szazalek

Bankszámlaszám:

10402197-50526775-90801005

Távolmaradási igazolás

Letöltése: Igazolás

Bejelentkezés

 

Szeretettel várunk jelentkező gyerekeket mind az óvodába, az iskolába és a gimnáziumba is.

Jelentkezési ügyintézés személyesen a titkárságon lehetséges, vagy pedig a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével:

titkarsag kukac fotiwaldorf pont hu címre.

 

Jelentkezési lapok letöltése: Óvoda 1. osztály2-8. osztálygimnázium

Tetejére