Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

(a 2020. október 1-től életbe lépő módosításokkal, egységes szerkezetben)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Az Oktatási Hivatal honlapján  aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.

Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

A Fóti Szabad Waldorf Óvodában és Iskolában az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020/21. tanévben a járványügyi készenlét idején.

  1. Felkészülés a nevelési évre, a tanévkezdésre

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.

Az intézmény vezetői (igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető) rendszeresen ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek megvásárlásához az anyagi fedezetet a fenntartó biztosítja.

Az iskola területén több helyen lehet kézfertőtlenítőt használni, minden bejárathoz elhelyeztünk pumpás kézfertőtlenítőt, ezek feltöltéséről a takarítók gondoskodnak.

A tanulók a korosztályuknak megfelelő módon első tanítási napon tájékoztatást kapnak a járvánnyal kapcsolatos teendőkről (gyakori kézmosás, köhögésnél, tüsszentésnél használjanak papírzsebkendőt, a tömegközlekedéssel érkezők használják a kézfertőtlenítőt stb.).

Az órák nagy részét az osztályok saját termeiben tartjuk, így elkerüljük az osztályok keveredését. Azokban a termekben, ahol több osztály is megfordul egy napon (nyelvi és informatika terem, fejlesztő szoba) szünetekben a padokat és a kilincseket fertőtlenítjük. A padok és kilincsek fertőtlenítéséért a teremben órát tartó tanár felel.

Az osztályok saját termeiben a szünetek után a kilincsek fertőtlenítését az adott szaktanár vagy osztálytanár végzi el.

A közösségi terekben, azaz a folyosókon – mivel a tanulólétszám miatt a 1,5 méteres védőtávolság nem tarható be – kérjük, hogy a tanulók a szünetekben maradjanak az osztálytermekben, vagy menjenek a szabadba, a szünetet semmi esetre se töltsék a zsúfolt folyosókon.  A betartásért a szünetekben ügyeletes tanár illetve osztálytanár felel.

A mosdókban és a közösségi terekben (folyosók) a szünetek utáni fertőtlenítés elvégzése a takarító feladata.

2020. szeptember 1-től új csengetési rendet vezettünk be, mely az alsó és középtagozaton egységes, a gimnáziumban eltér.

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és tartsák otthon gyermeküket.  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ha ez nem betartható, a közösségi terekben a maszk viselése kötelező.

Az informatika teremben a gumikesztyű használata ajánlott.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani.

Rendezvényeinket az aktuális létszámkorlát figyelembe vételével szervezzük meg

A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Kérjük a szülőket a megfelelő védőtávolság betartására, amennyiben ez nem lehetséges, védőmaszk viselésére.

Intézményünk a tanévben esedékes, nagy létszámú rendezvényeinek szervezése során tekintettel lesz a meghatározott létszámkorlát szigorú betartására, az alapvető egészségvédelmi intézkedésekre, szabályokra (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), szükség esetén a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására, a résztvevők körének korlátozására.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása egyelőre lehetséges.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Ennek betartását az intézmény vezetői rendszeresen ellenőrzik.

Október 1-től az intézmény területén, beleértve az udvart is, szülői estek nem tarthatók. A délutáni szakköröket, különórákat nem tartjuk meg.

Október 1-től bevezetésre kerül a kötelező testhőmérséklet mérés. A szülők az ellenőrző pontig kísérhetik gyermeküket. Ellenőrző pontok: alsó tagozat előtere, középtagozat előtere, gimnázium bejárati rész, óvoda bejárati rész. A megengedettnél magasabb testhőmérsékletű tanulókat elkülönítjük és a szülőket haladéktalanul értesítjük. A kötelező testhőmérséklet mérést az intézmény dolgozóin is elvégezzük.

3. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Ebédelni továbbra is lehet a menzán, de ebédmelegítést az iskola nem vállal.

Aki otthonról hoz ebédet, vagy hidegebéddel készüljön, vagy termoszban hozza az ennivalót. Evőeszközt szintén otthonról hozzanak, mert fertőtlenítő mosogatást nem tudunk vállalni.

Bögrét, poharat nem tudunk adni, teafőzés nem lesz. Az innivalót mindenki felcímkézett, zárható kulacsban vagy termoszban hozza!

4. Napközi, tanulószoba

Csak azok a gyerekek maradjanak bent az iskolában tanítás után, akiknek a hazajutása/délutáni elfoglaltsága miatt az feltétlenül szükséges.

5. Teendők beteg személy esetén, beteg gyermek elkülönítésének szabályai

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők azonnal elkülönítjük, és értesítjük az érintett szülőt, aki köteles elvinni gyermekét az iskolából. Jó idő esetén – ha állapota megengedi – a szabadban különítjük el a tanulót, rossz időben pedig az elkülönítő helyiségben, azaz a tornaszobában, ahol több érintett is biztonságos távolságban elfér. Felügyeletüket az a pedagógus látja el, aki addig is a tanulóval volt, vagy egy pedagógus asszisztens.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Koronavírus fertőzésre klinikailag gyanúsnak kell tartanunk minden gyermeket, akinél az alábbi tünetek EGYIKE fennáll:

– láz

– köhögés

– nehézlégzés

– hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

– kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

6. Hiányzások kezelése

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük betegségét, hiányzását a szokásos módon jelezzék az osztálytanítóknak, mentoroknak!

Ha az óvodás gyermeknél vagy tanulónál COVID fertőzés gyanúja merül fel, illetve igazolt COVID fertőzés van, haladéktalanul köteles értesíteni az intézményt a titkarsag@fotiwaldorf.hu e-mail címen vagy óvónőjén, osztálytanárán, mentorán keresztül.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tartósbetegsége van (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) és erről orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, osztálytanárával vagy mentorával egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

A járványügyi korlátozások időtartamára, legfeljebb a tanév végéig a szülők által igazolható napok számát félévente 15 napra emeljük.

7. Iskola-egészségügyi ellátás szabályai

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.

A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével és alapos szellőztetéssel.

8. Kommunikáció

Az intézmény a COVID pozitív tanulóról és dolgozókról haladéktalanul jelentést küld az EMMI-nek és a Nemzeti Népegészségügyi Központ területileg illetékes osztályának.

9. Egyéb intézkedések

Ha az intézményben az Operatív Törzs a járványhelyzet miatt a digitális munkarendre való áttérését elrendeli, tanítás a tavaszi időszakhoz hasonlóan a Teams rendszeren keresztül tovább folytatódik.

Amennyiben a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésre kerül intézményünkben a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében megszervezzük.

Letölthető dokumentum

Beiratkozási időpontok:

2020. június 22. 8.00 – 16.00

2020. június 23. 10.00 – 18.00

2020. június 24. 8.00 – 16.00

A kitöltendő nyomtatványokat elektronikusan küldjük a jelentkezéskor megadott elérhetőségre.

Technikai okok miatt a konferencia elmarad!

Kedves Nyelvtanárok!

Az idei találkozónk helyszíne: https://meet.jit.si/nyelvekenszolunk2020

Időpontja: 2020. május 29. 9.00-14.00

A konferenciaterem már nyitva van. Lépjetek be, próbáljátok ki, hogyan működik akár beszélni, akár hallgatni jöttök.

Itt találtok gyakorlati útmutatót a Jitsi Meet használatához, ha szükséges: http://seraphin.hu/btk/letolt/vidkonf.pdf

Nyilvános főpróbát tartunk szerda 18-19.00 között a fenti linken.

A program szinte teljes, szerdán közzétesszük.

Kövessétek a híreket a Facebookon is a Nyelveken szólunk FB oldalon és a Nyelveken szólunk eseménynél.

Ha kérdésetek van, írjatok nekem: hollosiszonja@gmail.com

Figyeljétek a pünkösdi rózsákat, péntekre lesznek a legszebbek! 🙂

Kedves Szülők és Diákok!

A felvételi eljárásról szóló rendelet szerint március 16-án nyilvánosságra hozzuk a 2020/2021. tanév középiskolai beiskolázás felvételi jegyzékét. A felvételi jegyzék tartalmazza az ideiglenes felvételi rangsort.

A lista a Fóti Szabad Waldorf Gimnáziumba jelentkező diákok OM azonosítóját, ill. akik választottak, azok jeligéjét tartalmazza. A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk, ám felvételük a felvételi keretszám kitöltésétől függ – mivel egy tanuló több intézményt is megjelölhetett, a magasabb sorszámot kapott tanulónak is esélye lehet arra, hogy felvételt nyerjen. A 2020-2021. tanévben induló 9. osztály tervezett létszáma: 30 fő

A tanév rendjéről szóló rendelet szerint az Oktatási Hivatal 2020. április 23-ig megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középiskoláknak, ezt követően 2020. április 30-ig értesítjük az eredményről a jelentkezőket és az általános iskolákat.

1-30 keretszám: ABC sorrendbe véve a jelentkezett tanulók

72563600595 72584783989 BORÓKA2005
72587889097 KSZOS 72587890220
72584778100 DORKA OSAS
GERIXX11 72580146518 SHAKTI01
72563602535 72558395813 72587515195
72591606939 BOGI1107 MAZSOLA
72571658268 KORNÉL 72587893160
MARIANN72 72595088813 72587893895
ZSOMBI1231 HERMIONE 72587894041
72563603926 PLili20047 72563614812

Várólista: keretszám feletti felvételre várók sorrendje

31 7258040174641 MANO
32 7257585496542 72584778361
33 7244422768043 72452899794
34 YZ12544 72599633709
35 7214476255345 72563610232
36 7259884212346 EPER0717
37 72567397782 47 72584356943
38 BÉRIBOTI 48 72562123112
39 72567019959 49 72586856574
40 DUNAJEC50 71667700034

Nem rangsorolt (elutasítva, visszalépett)

72597445773; 72594451777

Fót, 2020. március 16. 

Bobák Orsolya

Intézményvezető